Poslan dopis Občini Miren – Kostanjevica: Predlog ureditve prometa in sanacije cest v Biljah

Pozdravljeni,

na podlagi pobude krajanov Bilj, ki so se s prošnjami o prometni ureditvi obrnili na nas, na podlagi pobude svetnice občine Miren – Kostanjevica, gospe Nike Miško Nemec in na podlagi naše pobude, smo člani krajevne skupnosti Bilje pripravili nekaj predlogov za izboljšavo oziroma ureditev prometne varnosti v Biljah.

Za nas člane KS je najpomembnejši in kritični odsek glavna cesta, ki vodi skozi Bilje, in sicer na odseku med pokopališčem in križiščem za osnovno šolo oz. vrtcem. Potrebno se je zavedati, da je ne glede na to, da je odsek kolikor toliko pregleden, v bližini šola, vrtec, dvorana, trgovina, bar in prehod za pešce. Posamezni vozniki kršijo predpise s prekoračitvami hitrosti, uporabo mobilnih naprav med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola in podobnimi prekrški. Mnenja smo, da bi bilo potrebno dodatno zaščititi najšibkejše udeležence v cestnem prometu, otroke. Za nas bi bil najbolj smiseln ukrep, da bi na kritičnem odseku omejili hitrost na 30 km/h s prometnimi znaki in hitrostnimi ovirami. Podoben ukrep ste sprejeli, ko ste si zgradili hitrostno oviro pred stavbo vaše občine. Mnenja smo, da bi lahko bil prehod za pešce v bližini šole dvignjen, torej sam po sebi hitrostna ovira in osvetljen s talno led osvetlitvijo.

Kot drugi ukrep, ki bi pripomogel k ureditvi prometne varnosti, predvsem na pobudo posameznih krajanov, vas prosimo, da razmislite o omejitvi hitrosti na 30 km/h po stranskih cestah, ki vodijo skozi strnjena naselja Bilj. Krajani nam poročajo o drznih, hitrih in objestnih vožnjah na odsekih, kjer je tako početje zelo nevarno. Glede tega vas prosimo, da naredite pregled situacije in presodite način urejanja hitrosti (prometni znaki, hitrostne ovire).

Na zadnje vas prosimo še, da sanirate udarne jame na cestišču, ki so se pojavile po stranskih cestah skozi strnjena naselja v Biljah.

Člani KS bi vas ponovno prosili, da pristopite resno k reševanju zgoraj navedenih pobud in predlogov. Poleg tega, da smo tudi sami mnenja, da je potrebno nekaj storiti, redno prejemamo tako ustne, kot pisne pobude drugih krajanov.

 

V upanju, da boste prisluhnili potrebam krajanov Bilj, se vam v naprej zahvaljujemo.

 

 

Pripravil:

Aleksander Miško                                                                                                    Jernej Tomšič

Podpredsednik KS Bilje                                                                                           Predsednik KS Bilje