OBVESTILO lastnikom/uporabniom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

Storitve praznjenje in čiščenje grezničnih gošč in odvoz blata iz mkčn so del obvezne javne gospodarske službe in se obračunava kot storitve greznic.

Urnik praznjenja: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure

Storitev greznice in mkčn je vključena v mesečni obračun na položnici od 1.7.2017 dalje. Po opravljeni storitvi prejme lastnik/uporabnik greznice ali mkčn od pooblaščenega izvajalca potrdilo o opravljeni storitvi in evidenčni list praznjenja, ki ga podpišete in služi kot uradno dokazilo za primer inšpektorskega nadzora. Lastnik/uporabnik greznic in mkčn mora pooblaščenemu izvajalcu praznjenja omogočiti dostop do greznice, ogled greznice, posredovati podatke o velikosti greznice, ter omogočiti praznjenje. V kolikor izvajalcu ne bo omogočeno izvajanje predpisane storitve, bo lastnik prijavljen pristojni inšpekciji.

Praznjenje greznice ali mkčn se lahko izvede tudi brez pristojnosti lastnika, če je bila storitev omogočena. V tem primeru bo izvajalec pustil en izvod dokumentacije v poštnem nabiralniku.

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. bo predvidoma z dnem 10.02.2020 pričela s praznjenjem greznic in blata iz mkčn v naselju Bilje od hišne številke 1 do 84c.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!