DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH – MLADI POSVOJIJO SPOMENIK

“Kulturna dediščina je vse tisto, kar je rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v določenem prostoru. Je zapis časa, življenja, izkušenj, znanja in spretnosti. Vsak zapis pusti drugačno sled, v kateri pa lahko poiščemo skupne značilnosti, ki nas povežejo pri ohranjanju skupne preteklosti in prihodnosti.

Generacije, ki jih vzgajamo, so tiste, ki bodo varovale našo dediščino tudi v prihodnje. Skupaj imamo priložnost izbrati spomenik, ga ‘posvojit’ in na tem graditi ter krepiti pozitiven odnosa do dediščine”.

Milena Antonić, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Na zgornjo pobudo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter nacionalnega koordinatorja UNESCO ASP gospoda Jožeta Bogataja, se je odzvala tudi Podružnična šola Bilje.

Skupaj smo se odločili, da bomo “posvojili” spomenik iz nesnovne dediščine. Pustnemu času ter starostni stopnji naših učencev  najbolj primerno in zanimivo se nam je zdelo ohranjanje tradicionalnih pustnih mask iz Bilj.

Grlekin, Gobo in Medved namreč so namreč zadnja leta kar tonili v pozabo. Zato smo se zavzeli, da bo naša šola v pustnem času živela z njimi tudi naprej.

Medse smo povabili domačina gospoda Hilarija Kosto, ki nam je skupaj z ženo gospo Ivanko, predstavil pustovanje kot so ga poznali nekoč.

Za pripravljenost in prijaznost se obema srčno zahvaljujemo.

“Dediščina je okoli nas je, a naj dediščina okoli nas ne ostane samo okoli nas, ampak temveč jo shranimo v svoja srca in zavest, da ostane vselej z nami, saj je to naš kulturni genski zapis, ki ga moramo negovati in varovati, sicer bomo izgubili lastno svojstvo.”

Matejka  Bavčar, šolski koordinator Unesca ASP