KULTURNI PRAZNIK IN 40 OBLETNICA DOMA KRAJANEV NEGOVAN NEMEC

” Vlagajmo naše napore v oblikovanje kulturi in ustvarjalnosti naklonjenega okolja. Zavedati se moramo, da ju ženejo drobni prispevki slehernega občana in občanke. Prav vsak lahko, po svojih močeh, znanju in talentih pomaga poganjati ta čudovit in bogat, pisan in živahen vrtiljak kulturnih doživetij in dogodkov, glasbe, folklore, plesa, gledališča, filma, knjig- vsega lepega torej, kar je kultura vedno bila in bo. Pokažimo našim otrokom, kako zelo je kultura lepa, da je druženje v gledališču ali na koncertu več vredno kot včasih suhoparno virtualno srečevanje in da nudi kultura intenzivnejše ter dlje časa trajajoče spomine. Verjamem, da smo vsi, ki smo se danes zbrali na prireditvi v počastitev slovenskega kulturnega praznika, ponosni na vse Biljence, ki so s svojim delom in prispevki udejanjili spodbudno okolje za umetniško ustvarjanje. ”

Vir: Suzana Černe

Mirno lahko rečemo, da sta v Biljah kultura in šport prisotna že od nekdaj. V pisnih virih najdemo podatke, da je bilo 17. februarja 1892 ustanovljeno bralno društvo, da je od 18.oktobra 1945 nekaj časa delovalo kulturno društvo, da se je pelo in igralo tudi v času, ko je bila prepovedana slovenska beseda. Na športnem področju je v kroniki Bilj zabeleženo, da je že pred letom 1911 nastalo Telovadno društvo Sokol. Pod različnimi imeni so delovala in delujejo še danes različna športna društva. V preteklosti se je tako športna kot kulturna dejavnost odvijala v skromnih prostorih Kaplanije, na prostem, včasih tudi v prostorih šole v Biljah.

Vse bolj pa je bila pri Biljencih prisotna misel, da bi nekega dne le imeli tudi večje prostore tako za šport kot za kulturo, vse do dne, ko je gospod Stane Orel, danes žal že pokojni, prišel na dan z idejo: ” Gradili bomo dvorano! “. Pobuda je pri članih sveta, družbeno političnih organizacijah in društvih naletela na odobravanje. Po temeljitem premisleku vseh odgovornih v Biljah je svet krajevne skupnosti 4. oktobra 1980 sprejel sklep, da bomo v Biljah pričeli z gradnjo večnamenske dvorane. Imenovan je bil 9- članski gradbeni odbor, ki je takoj začel z delom. 8. februarja 1983 je na gradbišče pripeljal buldožer in odkopano in odrinjeno je bilo približno 2000 kubičnih metrov zemlje. Dom krajanov so v večini gradili s sredstvi  samoprispevkov. Dom krajanov Negovan Nemec je v lasti Krajevne skupnosti Bilje, zato mora KS skrbeti tako za vzdrževanje, kot tudi za plačevanje stroškov. V zadnjih desetih letih so bili leta 2016 v športni dvorani zamenjani stoli, sicer so bila na objektu opravljena le nujna vzdrževalna dela. Letos so se zamenjale luči v športni dvorani.

Vodila je gospa Lučana;

Govorniki so bili;

Župan, Mavricij Humar; Podžupanija, Suzana Černe; Predsednik KS, Darko Simčič; Gospod, Hilarij Kosta

Nastopali so: Vokalna skupina Glas, pod vodstvom Ingrid Praznik; flavtistka, Lucija Šuligoj; violinist, Blaž Tratnik; violončelist, Matic Tratnik

Vir: Laura B. Zuljan (KTD Zarja Bilje)