Naša Krajevna skupnost Bilje je lahko zelo ponosna, saj se krajani zbirajo in družijo v različnih društvih in organizacijah. Vseh delujočih društev je 10, ki skozi celo leto aktivno delujejo na različnih ravneh in tako veliko prispevajo k razvoju kraja in medsebojnemu povezovanju krajanov.

Skozi celo leto se dogajajo razne prireditve, delavnice, turnirji, gledališke predstave, razstave, razna druženja, skrb in pomoč krajanom, ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine, pevski nastopi, razni koncerti in druženja.

Med različnimi društvi in organizacijami se prepletajo različne starosti posameznikov, kar je bistvenega pomena za ohranjanje in rast društev. Ne smemo pozabiti medgeneracijskega druženja, ki bogati naš vsakdanjik in je v današnji družbi še kako pomembno.

Vsa društva so odprta za nove člane, ki jih z veseljem sprejmejo medse.