Društvo keramikov Bilje je bilo ustanovljeno v Biljah v novembru 2009. Takrat je štelo osem članov. Ob zagnanem delu ustanoviteljev je raslo in pridobivalo nove člane. Danes društvo šteje šestnajst članov, ki s svežimi idejami in ustvarjalnostjo bogatijo drug drugega. Predsednik društva je vsa leta Božidar Batistič.

Ustanovljeno je bilo z namenom prijetnega druženja, pridobivanja novega znanja in s ciljem oživljanja in ohranjanja opekarske tradicije v Biljah in njeni okolici.

Kraj Bilje je poznan po opekarski dejavnosti že dolgo vrsto let. Del te tradicije želi društvo ohranjati in nadgrajevati. Tako delo z glino pridobiva nove dimenzije – od potrebe po preživetju prerašča v umetniško ustvarjanje.

Člani društva svoje znanje dopolnjujejo z osebnim delom in nadgrajujejo na strokovnih tečajih in ekskurzijah.

Ustvarjena dela so do sedaj razstavljali predvsem v domačem kraju (razstave del s tečajev, opekarski dan, praznik krajevne skupnosti Bilje), predstavili pa so se tudi v zamejstvu.

Razstavljena dela so izdelana v različnih tehnikah oblikovanja in okraševanja gline. Vsak član išče svoje poti izražanja, zato so izdelki odraz notranjega počutja in neponovljivi.

Društvo prenaša svoje znanje tudi na mlajše rodove ob vsakoletnih delavnicah na opekarskem dnevu in na delavnicah za učence podružnične šole Bilje.

Sodeluje tudi z ostalimi društvi v krajevni skupnosti ter se povezuje z društvi keramikov iz okolice.

Razvoj društva bogati tudi sam kraj v smislu povezovanja med člani ter med krajani na razstavah in delavnicah.

Ni pa zanemarljivo tudi dejstvo nadaljevanja tradicije, saj je glina spoštovana materija s katero so se preživljali celi rodovi naših prednikov.

Društvo keramikov Bilje
Bilje 105
5292 Renče

Mail: tomazic.helena@gmail.com

Tel.: 031 626 269