Društvo upokojencev je bilo v Biljah ustanovljeno 12. 3. 1982. Do takrat so bili biljenski upokojenci vključeni v DU Bukovica – Volčja Draga.

Ob ustanovitvi je društvo štelo 130 članov, od tega je bilo vključenih v sklad za samopomoč 29 članov.

29. 4. 1984 je društvo razvilo svoj prapor, katerega nabavo so omogočili prostovoljni prispevki članov.

Danes šteje društvo 222 članov od tega 91 moških in 131 žensk, v sklad za samopomoč pa je vključenih 30 članov. Delo društva temelji na prostovoljnem angažiranju posameznih članov v okviru vsakoletnega programa dela, ki ga sprejme upravni odbor.

Glavni moto društva je druženje članov, kar dosežemo z enodnevnimi izleti po Sloveniji in sosednjih državah. Členi društva se izletov veselijo in udeležijo v velikem številu.

Poleg že navedenega pa društvo organizira tudi obisk vsakoletnih vseslovenskih, primorskih in občinskih srečanj upokojencev. Ob svetovnem dnevu starejših občanov, pa skupaj z krajevno organizacijo Rdečega križa pripravi srečanje obogateno s kulturnim programom in s prigrizkom za vse udeležence.

Društvo ima tudi aktivne športne skupine, ki se udeležujejo raznih športnih tekmovanj.

Člani društva pa ne pozabijo tudi onemoglih članov, saj poskrbijo za obisk na njihovih domovih kakor tudi v Domovih upokojencev.

Kontakt:

mail: dubilje@gmail.com

tel.: +38640 908 226