Pred 240 leti se prvič omenja cerkev sv. Antona kot bogoslužno središče duhovnije Bilje.

Cerkev se prvič omenja leta 1763 (čas avstrijske cesarice Marije Terezije), pripadala ji je tudi Bukovica, Bilje pa so postala župnija leta 1931. Cerkev je obdajalo pokopališče (zato se središče vasi še danes imenuje Britof).

V 19. stoletju so cerkev obnavljali in zidar Franc Savnik je na tramu pustil trajen napis: »Čujte in molite, da ne padete v skušnjavo, crkva narata 1865.« Tram z napisom je še danes ohranjen v zakristiji.

V prvi svetovni vojni je bila cerkev porušena, za tem so jo obnovili.

Glavna oltarna slika v cerkvi je delo Clementeja Del Nerija, ki je tudi avtor Križevega pota, ter obeh sv. Antonov na portalu cerkve.

Notranjščino krasijo še sliki Devica Marija in Sveta Družina slikarja Toneta Kralja, ter lesena plastika Marije z detetom, delo kiparja Franca Goršeta.

Župnik Biljenske župnije je Vojko Žakelj.