Vas Bilje leži med Biljenskimi griči na severu in reko Vipavo na jugu, kar pomeni skupaj 206 ha površine. Vas je danes znana po vinorodnih Biljenskih gričih (Biljenski griči je največji strnjen vinograd v Sloveniji, saj meri v celoti 250 ha) in obsežnih sadjarskih površinah. V preteklosti pa so Biljam dajale osnovni pečat opekarne.

Bilje ustrezajo poselitvenemu vzorcu sredozemskega vplivnega območja z gručastimi naselji oz. zaselki na obrobju dolin in v zavetju gričev. Vas ima veliko zaselkov, ki niso ostro ločeni. Najstarejša jedra vasi so Britof, Vas, Doljni konec in Pristava. Po letu 1970 pa se je povečala zidava hiš tudi ob glavni cesti, Rusi poti, Margetenci in Laz. Novo naselje, zgrajeno po letu 1980 je nastalo na Frnaži. Hiše v novih stanovanjskih soseskah so višje, običajno pravokotnega tlorisa, opremljene z elementi, ki jih starejše hiše nimajo (balkoni, velika okna, terase, položnejša streha,…)

V Biljah je danes veliko razpoložljive kmetijske zemlje ter bližina neagrarnih delovnih mest. Vse to povzroča stalno rast prebivalstva in živahno gradnjo stanovanj. Večanje števila prebivalstva je pospešilo tudi razvoj oskrbnih, javnih in obrtnih dejavnosti. Večina prebivalcev Bilj, se le še dopolnilno ukvarja s kmetijstvom in se funkcijsko vse bolj navezuje na Novo Gorico.

Vir: Suzana Černe

Iz Statističnega urada Republike Slovenije (Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2022), je v Biljah: 490 stanovanj, od tega 475 gospodinjstev, v njih pa 1283 prebivalcev (649 moških in 634 žensk).