Svet KS Bilje

       Po novemberskih volitvah, je na konstitutivni seji dne 09.12.2022 potrjen novi svet krajevne skupnosti Bilje.

Člani sveta krajevne skupnosti

DARKO SIMČIČ - predsednik

KOSTANCA SITAR - podpredsednica

FLAVIO HIRSCH - član

MELITA BUBEK - članica

ALAN ŽORŽ - član

MOJCA KOSIČ- članica

BLAŽ CATELANI- član

Člani občinskega sveta iz Bilj

SUZANA ČERNE

RADOVAN SILIČ

ANDREJKA MOZETIČ

PRIMOŽ NEMEC

Kontakt

Krajevna skupnost Bilje
Bilje 105
5292 Renče

ks@bilje.si

Tajnica KS Bilje:
Svetlana Rakita- Lučka

Kontakt tel. številka: 068 616 708

Kontakt mail: ks@bilje.si

Uradne ure za krajane

2. sreda v mesecu
od 16.30 do 17.30 ure.
Svet KS Bilje sprejema vsa vprašanja in pobude krajanov izključno v pisni obliki po pošti, osebno ali po elektronski pošti.