Svet KS Bilje

Po novemberskih volitvah, je na konstitutivni seji dne 18.11.2018 potrjen novi svet krajevne skupnosti Bilje.

Člani sveta krajevne skupnosti

JERNEJ TOMSIČ - predsednik
ALEKSANDER MIŠKO - podpredsednik
SAMO ČERNILOGAR - član
KOSTANCA SITAR - članica
MELITA BUBEK - članica
TATJANA MATKO BRATKOVIČ - članica

Člani občinskega sveta iz Bilj

NIKA MIŠKO NEMEC
SUZANA ČERNE

Kontakt

Krajevna skupnost Bilje
Bilje 105
5292 Renče
tel.: 05 30 11 101
ks@bilje.si

Tajnica KS Bilje
Darija Leon

Kontakt po 13.00 uri na tel. 041 975 454
ali na mail  darja.leon@gmail.com

Uradne ure za krajane

1. in 3. sreda v mesecu
od 16.00 do 17.00 ure.
Svet KS Bilje sprejema vsa vprašanja in pobude krajanov izključno v pisni obliki po pošti, osebno ali po elektronski pošti.