V Biljah uspešno deluje vrtec in podružnična šola Bilje od prvega do petega razreda v okviru Osnovne šole Miren ter krajevna knjižnica v sklopu Goriške knjižnice Franceta Bevka.