Minilo je dobrih 120 let, odkar je bila v Biljah ustanovljena prva čitalnica oz. Kmetsko bralno društvo. Obdobje vojn, ki je ustanovitvi sledilo, zapisani slovenski besedi ni prizaneslo, zato so se številne knjige, ki so bile zbrane v društvu, porazdelile med vaščane in se na ta način ohranile.

Nataša Nemec je v kroniki Bilj zapisala, da so že takoj po vojni leta 1946 člani Fiskulturnega društva v prostorih, kjer je prej potekal pouk, odprli knjižnico in čitalnico s fondom 80 knjig. Prizadevali so si, da bi ljudje prostovoljno darovali knjige knjižnici, kar pa ni imelo ugodnega odziva. Ljudje, ki so skrivali slovenske knjige ves čas fašizma kot svetinje, se od njih niso hoteli ločiti. Del tega knjižnega izročila pa se je skozi težke čase ohranil in ponovno zaživel kot vaška knjižnica.

Knjižnica je danes založena z več kot 12 000 knjigami. Zahvala temu gre številnim domačinom, ki so knjige podarili, raznim založnikom in avtorjem, zadnja leta pa predvsem Goriški knjižnici Franceta Bevka, saj Biljenska knjižnica deluje kot njena podružnica.

Ta ustanova daje Biljencem možnost kulturnega osveščanja že vrsto let. Leta 1963 je vodenje knjižnice prevzel Ivan Komel, ki zanjo skrbi že več kot pol stoletja. Ob 50 letnici neprekinjenega delovanja je bila knjižnica prenovljena in vpeljana je bila računalniška izposoja. Knjižnica ponuja pester izbor knjig za otroke in mladino, romanov, strokovne literature pa tudi revij in DVD gradiva. Članstvo velja v vseh enotah Goriške knjižnice.

Krajevna knjižnica Bilje ima približno 300 aktivnih članov. Od leta 1963 do leta 2015 jo je uspešno vodil Ivan Komel, za njim je skrb za knjižnico prevzela Neža Orel. Od leta 2018 v knjižnici delajo bibliotekarji iz Goriške knjižnice Franceta Bevka.

 

 

 

Kontakti: 041 734 105

bilje@gkfb.si

Urnik knjižnice:
Sreda: 15.00 – 18.00
Petek: 9.00 – 12.00

 

 

Spletna stran KK Bilje: https://www.gkfb/krajevne-knjiznice/bilje

Facebook stran KK Bilje: https://www.facebook.com/Knji%C5%BEnica-Bilje-601379593273623

 

Spletna stran Goriške knjižnice Franceta Bevka: https://www.gkfb.si