Minilo je dobrih 120 let, odkar je bila v Biljah ustanovljena prva čitalnica oz. Kmetsko bralno društvo. Obdobje vojn, ki je ustanovitvi sledilo, zapisani slovenski besedi ni prizaneslo, zato so se številne knjige, ki so bile zbrane v društvu, porazdelile med vaščane in se na ta način ohranile.

Nataša Nemec je v kroniki Bilj zapisala, da so že takoj po vojni leta 1946 člani Fiskulturnega društva v prostorih, kjer je prej potekal pouk, odprli knjižnico in čitalnico s fondom 80 knjig. Prizadevali so si, da bi ljudje prostovoljno darovali knjige knjižnici, kar pa ni imelo ugodnega odziva. Ljudje, ki so skrivali slovenske knjige ves čas fašizma kot svetinje, se od njih niso hoteli ločiti. Del tega knjižnega izročila pa se je skozi težke čase ohranil in ponovno zaživel kot vaška knjižnica.

Knjižnica je danes založena z več kot 10 000 knjigami. Zahvala temu gre številnim domačinom, ki so knjige podarili, raznim založnikom in avtorjem, zadnja leta pa tudi Goriški knjižnici Franceta Bevka. Biljenska knjižnica namreč deluje kot njena podružnica.

Ta ustanova daje Biljencem možnost kulturnega osveščanja že vrsto let. Leta 1963 je vodenje knjižnice prevzel Ivan Komel, ki zanjo skrbi že več kot pol stoletja. Ob 50 letnici neprekinjenega delovanja je bila knjižnica prenovljena in vpeljana je bila računalniška izposoja. Knjižnica ponuja pester izbor knjig za otroke in mladino, romanov, strokovne literature pa tudi revij in DVD gradiva. Članstvo velja v vseh enotah Goriške knjižnice.

Nedeljski dopoldnevi so za marsikaterega Biljenca rezervirani za obisk domače knjižnice. Ta tradicija traja že več kot pol stoletja in ob naši prizadevnosti bo živela še naprej.

Goriška knjižnica Franceta Bevka, podružnica Bilje ima 164 članov. Od leta 1963 do leta 2015 jo je uspešno vodil Ivan Komel. Od leta 2016 dalje knjižnico vodi Neža Orel.

Izposoja gradiva: Neža Orel

Kontakt: 05/301-11-01

Urnik knižnice:
Sreda od 15.30 do 18.00 ure
Nedelja od 11.00 do 12.30 ure

Spletna stran: https://www.gkfb/krajevne-knjiznice/bilje
https://www.facebook.com/pages/Knji%C5%BEnica-Bilje/601379593273623

Spletna stran Goriške knjižnice Franceta Bevka: https://www.gkfb.si