Šola Bilje je podružnična šola Osnovne šole Miren. Od leta 2005 spada med članice UNESCO ASPnet šol Slovenije s središčem v Novi Gorici.

Začetki šolstva v Biljah , kot so ohranjeni iz zapisov, segajo v l.1860. V šolskem letu 2010/2011 smo praznovali in slavnostno proslavili 150 letnico šolstva v Biljah in 100 letnico šolske stavbe. Ob tej priložnosti je bil izdan zbornik, kjer so zapisani zanimivi utrinki o zgodovini naše šole.

Učni program je obogaten s številnimi dejavnostmi in projekti, kateri so predstavljeni v kraju, občini in regiji. Ob tem se razvija zelo široko in ustvarjalno sodelovanje med starši ter društvi in športnimi klubi.

Sestavni del šolskega programa je tudi vsakoletni pohod po Biljenskih gričih in novoletna prireditev. Posebna pozornost je namenjena ohranjanju naravne in kulturne dediščine v kraju. K ohranjanju tradicij bi lahko šteli tudi udeležbo učencev na številnih kulturnih prireditvah v kraju v organizaciji KS Bilje, KTD Zarja Bilje, Društva upokojencev Bilje in Krajevne organizacije RK Bilje, kot tudi sodelovanje z Nogometnim društvom Bilje, Društvom keramikov Bilje in DPM Za Goriško.

Vključena je v mednarodne projekte: EKO- šola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje, Evropska vas, katerega namen je bolje spoznati vse pridružene članice Evropske unije, projekt

LivingFountains, ki se izvaja in je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. Vodilni partner je Občina Miren-Kostanjevica in projekt We are the planet, ki ga sofinancira Generalni direktorat Evropske komisije za razvoj in sodelovanje, slovenski partner pa je Mestna občina Nova Gorica.

V šol.l. 2005/06 je prijela priznanje odličnosti za varovanje kulturne dediščine, ki jih podeljujeta za osnovne šole v Sloveniji Zveza kulturnih društev Slovenije in društvo Geometrično središče Slovenije.

Šola Bilje živi s krajem. Na ta način povezuje skupne cilje, ki temeljijo na spoštovanju do naravnih lepot tukajšnjega kraja, ljudi in tradicije.