V Biljah deluje vrtec v okviru Osnovne šole Miren (podružnična šola Bilje).

Zakon o vrtcih (Ur. l. RS št.. 100/2005) ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v dveh starostnih obdobjih:
- Prvo obdobje: otroci v starosti od 1 do 3 let;
- Drugo obdobje: otroci v starosti 3 let do vstopa v šolo.

Samo vzgojno delo poteka v oddelkih. Glede na starost otroka, prostorske in kadrovske normative ter trajanje izvajanja, se oblikujejo različni programi:
- Dnevni program, ki obsega celodnevno bivanje (6-9 ur);
- Poldnevni program s kosilom, ki obsega bivanje v vrtcu do 6 ur;
- Poldnevni program brez kosila (4-6 ur).