25. maja 2018 je stopila v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation).

Osebne kontaktne podatke, ki nam jih posredujete, se obdelujejo izključno za sklenitev najemne pogodbe, za katero se podatki tudi dajejo in se po izteku pogodbe avtomatsko brišejo iz evidence.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR je:

Krajevna skupnost Bilje
Bilje 105, 5292 Renče

e-pošta: ks@bilje.si